קרקע ופסולת מוצקה

  • סקרי קרקע
  • שיקום קרקעות מזוהמות
  • טיפול בפסולת מוצקה
  • סקר קרקע היסטורי
  • אישורי מנהל לפינוי קרקע

קרקע ופסולת

מיום ליום עולה המודעות הציבורית והמדינית למשאב הקרקע ולהשלכות הזיהומיות בקרקע על הסביבה כולה ועל האוכלוסייה המקומית. זיהום קרקע יכול להתרחש עקב מפגעים ממקורות שונים: פסולות ושפכים תעשייתיים, דליפות מתחנות דלק ומוסכים, דישון ייתר בחקלאות ועוד. הזיהום עלול הישאר ספוח לקרקע למשך שנים רבות, לחלחל למי תהום או להתנדף לאוויר.

חברת KTE מתמחה בסקירת ואפיון הקרקע ושיקומה בטכנולוגיות מתקדמות. תהליך מקיף וייסודי המשלב אנשי מקצוע ומהנדסים מהשורה הראשונה עם ניתוח מעבדתי מדויק של דגימות הקרקע יביאו לתוצאה איכותית ועמידה בתקני המשרד לאיכות הסביבה.

צוות המומחים של KTE מאגד תחת קורת גג אחת מהנדסי כימיה, סביבה, הידרולוגים, גאולוגים, דוגמי קרקע מוסמכים ושירותי אנליזות מהמתקדמים בעולם של מעבדות ALS. הצוות המקצועי ילווה אתכם לאורך אל שלבי תהליך סקירת הקרקע עד לקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לקרקע.

 

 

שירותי ייעוץ וטיפול בקרקעות

סקרי קרקע
סקר מקיף הכולל דיגום ואפיון הקרקע באתר הרצוי תוך כדי אבחון מצב הזיהום בקרקע מבחינה כימית כמותית.

מפת בריכות בוצה כחלק מסקר נחל הקישון

מפת ריכוז מזהם TCE באזור מבנה תעשייתי

שיקום קרקעות מזוהמות
בהתאם לאופי הכימי של זיהום הקרקע ותנאי הסביבה השונים, אנו נתאים את טכניקת הטיפול המתאימה לקרקע באתר (in-situ) או מחוץ לאתר (Ex-situ). תהליך זה משלב עבודות עפר עם טיפול ביולוגי או פיזיקוכימי אשר יביאו לשיקום הקרקע במהירות ויעילות כלכלית.
טיפול בפסולת מוצקה
יעוץ ותכנון פתרונות מתקדמים לטיפול בפסולת מוצקה.
פסולת לאנרגיה / ביוגז
תכנון והתקנה של מערכות לשאיבת ביוגז מאתרי הטמנת פסולת והשבחת הגז לטובת ייצור אנרגיה. משרדנו תכנן והוציא לפועל מתקן להפקת ביוגז ב"חירייה" ובמספר אתרי הטמנת פסולת נוספים. 

           מערכת משאבות הביוגז בחירייה

                       מכלי ביוגז

 
סקר קרקע היסטורי
סקר קרקע היסטורי הינו שלב ראשוני בביצוע סקר קרקע מקיף. בשלב זה מתבצעת סקירה מקיפה על היסטוריית המתחם והפעילות שהתבצעה בתחומו במהלך השנים. על סמך הסקר ההיסטורי מתבצע סקר קרקע המתמקד בנקודות "חשודות" עבור מזהמים אופייניים לסוג הפעילות ההיסטורית באתר.
אישורי מנהל לפינוי קרקע
על מנת לפנות קרקע לשיקום יש לקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה. אנו נסייע בקבלת אישורים אלו בצורה מהירה ועל פי החוק.

דוגמאות לסקרי קרקע

סקר זיהומי קרקעית הקישון
הכנת תוכנית דיגום קרעית הקישון, ביצוע קידוחים ודיגומים בקרקעית הקישון עם חברת "גיאוטכנולוגיה", 208 דגימות מהקרקעית עד לעומק של 11 מטר, לאורך 7 ק"מ תוואי הקישון, 1,300 אנליזות, ניתוח תוצאות האנליזות, חוות דעת מהות הזיהום ופרופיל זיהום הקישון.
סקר קרקע בבוצה מס. 3 , מחלף ידין
יפה נוף/עיריית חיפה, הוצאת 11,000 טן בוצה והעברתה לאתר מורשה "אפעה".
דו"ח סקירה מקיפה על הטכנולוגיות
דו"ח סקירה מקיפה על הטכנולוגיות הישימות בעולם ( 60 טכנולוגיות שנות) לטיפול בקרקעות מזוהמות, הדו"ח הוכן עבור רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה.
סקר קרקע ושיקום הקרקע באתר "חברת שנפ"
סקר קרקע ושיקום הקרקע באתר "חברת שנפ", יצרני מצברים, צומת וולקן, מפרץ חיפה. הגשת תוכנית לסקר קרקע, אישורה, ביצוע ההדיגומים עם חברת איזוטופ, ניתוח תוצאות, חוות דעת לטיפול בקרקע, אישור המשאד להגנת הסביבה לשיקום, החלפת הקרקע, דיגום מוודא, אישור המשרד להגנת הסביבה למילוי השטח/בור בקרקע נקיה. ( השלמת תשתית כביש וזיפות האתר  חדש.
סקר קרקע ושיקום הקרקע באתר יהודה ייצוא- יבוא בע"מ
סקר קרקע ושיקום הקרקע באתר יהודה ייצוא- יבוא בע"מ, לשעבר אתר אלקטרה מזגנים, רח' פרופ. שור, א.ת. חלון. תוכנית סקר קרקע למשרד לה"ס, אישור התוכנית, ביצוע דיגומים עם חברת אל.די.די וחברת איזיטופ, ניתוח התוצאות, המשך חפירה ודיגומים, סקר גזי קרקע פסיבי עם אל.די.די., ניתוח ממצאים, תוכנית שיקום הקרקע בתוך המבנה ( חפירה לעומק עד 5 מטר), אישור המשרד להג"ס לתוכנית, ביצועה והשלמת היקום האתר.
סקר קרקע מעילייה – אתר גידול חזירים/דירי חזירים
תוכנית הסקר לאישור המשרד להגנת הסביבה, אישור, ביצוע בדיגומים עם חברת גיאוטכנולךוגיה, ניתוח התוצאות והגשת הממצאים וחוות הדעת למשרד להגנת הסביבה.
סקר קרקע ושיקום הקרקע אתר "דודו אסולין מגרש גרוטאות"
אזור תעשייה דרום תל אביב. הכנה והגשה תוכניצת הסקר למשרד להג"ס, ביצוע עדיגומי קרקע ם חברת "גיאוטכנולוגיה", ודיגומי גז קרקע עם ווינדקס. ניתו הממצאים, דיגום תיחום,  תוכנית שיקום הקרקע והאתר מאושרת המשרד להג"ס, הוצאה ופינויהקרקע המזוהמת ,  דיגום מוודא, החלפת הקרקע בנקיה, התקנת מיכל קליטת מי נגר ושמנים מהשטח וקבלת היתר בניה.
סקר ושיקום קרקע במפעל "אלוגרין"
סקר ושיקום קרקע במפעל "אלוגרין", לשעבר אתר החברה להתכה ויצתיקת מגנזיום – מפרץ חיפה. תוכנית סקר ואישורה ע"י המשרד להגנת הסביבה, ביצוע דיגומים עם גיאוטכנולוגיה בתוך המבנה ובחצר הפתוחה, ניתוח ממצאים ודו"ח למשרד להגנת הסביבה. לא נמצא צורך בשיקום הקרקע.
סקר קרקע במוסך מכוניות
סקר קרקע במוסך מכוניות, רח' האורגים, א.ת. חולון – תוכנית למשרד להגנת הסביבה, כולל דיגומי גזי קרקע, אישור התוכנית, ביצוע עם חברת ווינדקס, ניתוח התוצאות, חוות דעת על טיפול במיכל איסוף השמנים בלבד, אשור המשרד להג"ס לטיפול, ביצוע בהתאם.
סקר קרקע באתר "מגן גילוון"
סקר קרקע באתר "מגן גילוון" – מפרץ חיפה, סקר לצורכי שמאות, הערכה תקציבית לטיפול ושיקום עבור בנק לאומי. תוכנית הסקר, ביצוע עם חברת ווינדקס, ניתוח תוצאות, תוכנית טיפול ושיקום, חוות דעת כספית להיקף העלויות להשלמת שיקום האתר עבור בנק לאומי.
סקר קרקע "מ. בראון יזמות והשקעות"
סקר קרקע "מ. בראון יזמות והשקעות" – איזור תעשייה קרית אתא, הגשת תוכנית הסקר למשרד להג"ס, אישור התוכנית ע"י המשרד, ביצוע הדיגומים עם חברת ווינדקס, ניתוח תוצאות וחוות דעת למשרד, דיגומים נוסםפים לתיחום הזיהומים, קבלת הנחיות המשרד להמשך העבודה.

פרוייקטים נבחרים

לאורך השנים ביצעה חברת KTE עשרות פרוייקטים בתחום הסביבה. אתם מוזמנים להתרשם מפרוייקטים נבחרים

 קרא עוד...

 

ייעוץ סביבתי

חברת KTE מתמחה בייעוץ סביבתי למפעלים, בתי עסק ומוסדות ממשלתיים

 קרא עוד...

 

טיפול בשפכים תעשייתיים

מגוון פתרונות מתקדמים לטיפול בשפכים תעשייתיים. ליווי צמוד משלב חקר הבעיה, תכנון והוצעה לפועל של מתקני טיפול בשפכים.

 קרא עוד...

 

זיהום נפט ונגזרותיו בקרקע – השפעות סביבתיות

"כל דבר שיכול להשתבש, אכן ישתבש", משפטו הידוע של מהנדס הפיתוח אדוארד א' מרפי שנאמר בשנת 1949, לצערנו נותר בהינו גם כיום. בכל מקום בו משנעים, אוגרים או משתמשים בנפט, הוא עלול, בצורה זו או אחרת, לסיים את דרכו בקרקע. לדליפות נפט לקרקע יש קשת רחבה של השפעות סביבתיות ובריאותיות על המערכות האקולוגיות, משאבי הטבע והאדם.

מה קורה לנפט כשהוא בא במגע עם הקרקע?

כאשר נפט דולף על פני הקרקע, ישנם מספר מסלולים אשר משפיעים על גורלו בטווח הקצר ובטווח הארוך:

חלחול וספיחה לקרקע – בדומה למים גם הנפט חודר לקרקע ומחלחל ע"י כוחות המשיכה אל עומקה עד אשר הוא נעצר ע"י כוחות נגדיים הנובעים מאינטראקציות כימופיזיקאליות שונות עם הקרקע. תנועת הנפט בקרקע מאופיינת ע"י מקדם ההאטה בין סוג הקרקע לזורם, אשר מושפע מההידרופוביות הגבוהה של החומר, ריכוז החומר האורגני בקרקע, צפיפות הקרקע ונקבוביותה.

לדוגמא, בקרקע חרסיתית המכילה חומר אורגני רב, דלף הנפט צפוי להיעצר בשכבות העליונות של הקרקע ולהמשיך לחלחל באיטיות במשך שנים. מנגד, בקרקע חולית, בעלת נקבוביות גבוהה וריכוז נמוך של חומר אורגני, יחדור הנפט עמוק יותר וימשיך לחלחל בקצב גבוה.

התנדפות לאוויר – נפט מכיל בתוכו נגזרות מקשת רחבה של שרשראות פחמניות, חלקן בעלות נדיפות בינונית עד גבוהה. ככלל אצבע, ככל שמולקולה יותר קלה כך נדיפותה תגבר (לחץ אדים גבוה) וככל שמסיסותה במים עולה, כך נדיפותה תפחת. כמו כן, הנדיפות מושפעת בצורה חזקה מטמפ' הסביבה, ככל שהטמפ' עולה כך הנדיפות תעלה.

הנגזרות הנדיפות נקראות בשפה המקצועית VOC (volatile organic carbon), והנדיפות למחצה      sVOC (semi volatile organic carbon). תהליך ההתנדפות יכול להתפרש על תקופה קצרה או ארוכה בהתאם לאופי החומר ותנאי השטח והסביבה.

לדוגמא, בתקרית דלף הנפט בשמורת הטבע "עברונה" בשנת 2014, נסגרה השמורה למבקרים עד אשר רמת הנדיפים באוויר (VOC, sVOC) ירדה מתחת לסף הבטוח. חשיפה לזיהום אוויר מסוג זה עלולה לגרור תופעות בריאותיות בטווח הקצר והארוך לבני אדם ובעלי חיים.

התמוססות במי תהום – נפט הינו נוזל בעל הידרופוביות חזקה ומסיסותו במים נמוכה יחסית. למרות מסיסותו הנמוכה, כאשר נפט מחלחל בקרקע ובא במגע עם מי תהום, הוא מתמוסס לאט ונישא עם כיוון זרימת מי התהום. במשך הזמן עלול הזיהום להתפרש על פני שטחים נרחבים אשר כוללים קידוחי מי תהום ולחדור למי שתיה. באר מים המזוהמת בנגזרות נפט עלולה להיפסל לשתייה עד לשיקומה היזום או הטבעי. זיהום מי התהום עלול להימשך שנים רבות (slow release) ולכן דרושות שתי פעולות לשיקום מלא של האתר: טיפול במי התהום המזוהמים והסרת מקור הזיהום מהקרקע.

דוגמאות רבות לזיהום מי תהום ע"י נפט ניתן למצוא במדינת טקסס שבארצות הברית. מדינה זו ידוע מזה שנים רבות בתעשיית נפט פורייה. עקב תקלות, בעיקר בשינוע הנפט, נגרמים מדי שנה כ-50 מקרים חדשים של זיהום מי תהום ע"י דליפות נפט לקרקע. מוקדי זיהום אלו מצטרפים לאלפי מוקדים קיימים אשר זוהו במהלך השנים ומצמצמים באופן עקבי את כמות המים הזמינה לשימוש ביתי וחקלאי. השילוב בין גורמים שונים, בין היתר בצורת, שימוש תעשייתי במים וזיהום מי התהום, הביאו למחסור מורגש במים עבור תושבי האזור.

התפרקות/הצטברות ביולוגית – לאוכלוסיה המיקרוביאלית (חיידקים, פטריות ועוד) אשר שוכנת בקרקע ישנה אפשרות להשתמש בתרכובות האורגניות המזהמות את הקרקע בתור מזון, ולפרקן כאשר הרכב החומרים ותנאי הסביבה מאפשרים בכך. כאשר מדובר בנפט, היכולת לפירוק ביולוגי נמוכה עקב המסיסות הנמוכה, ההידרופוביות הגבוה, גודל המולקולות ועוד מספר פרמטרים, אשר הופכים את הנפט ונגזרותיו לחומר בעל פריקות ביולוגית נמוכה. זו אחת הסיבות שזיהום נפט עלול להישאר בקרקע במשך שנים ועשורים ללא שינוי משמעותי.

מה המדדים המקובלים לזיהום נפט בקרקע?

אזורים אשר נפגעו מנפט ומכילים ריכוז גבוה של נפט בקרקע או במי התהום נקראים "אתרים המושפעים מנפט". הזיהום מוגדר ע"פ רמות סף מוגדרות בהתאם להגדרת ייעוד הקרקע:

TPH- Total petroleum hydrocarbon , כלל תרכובות הפחמן שמקורן בנפט הינו פרמטר משמעותי באפיון הזיהום בקרקע. פרמטר זה נקבע ע"י מספר בדיקות כימיות אנליטיות וסכימתן:

GRO (gasoline range organics) – מדידת ריכוז התרכובות האורגניות בעלות 6-10 פחמנים (c6-c10)

DRO (Diesel range organics) -מדידת ריכוז התרכובות האורגניות בעלות 10-24 פחמנים (c10-c24)

ORO(Other range organics) –מדידת ריכוז התרכובות האורגניות בעלות 24-40 פחמנים (c24-c40)

בטבלה, דוגמה לשלוש אנליזות קרקע (TPH-DRO-GRO) אשר זוהמה ע"י נפט ונגזרותיו. במקרה הנ"ל, ע"פ דוגמא 17 ניתן יהיה לפנות את הקרקע לאתר פסולת רגיל (TPH<5000 >500) וע"פ דוגמאות 20 ו-21 הקרקע דרושה בפינוי לאתר פסולת מסוכנת בהתאם לתקנות (TPH>5000). האנליזות בוצעו במעבדות ALS הצ'כיות.

 

בתמונות ניתן לראות דוגמא לקרקע אשר זוהמה ע"י מזוט נחפרה ופונתה מהאתר המזוהם. במקרה זה הזיהום נעצר ברובו בשכבה העליונה של הקרקע, במקרה זה חמרה, ונספח אליה. ריכוז הזיהום בשכבה העליונה הפך את חפירת ופינוי הקרקע לחלופה הנבחרת לשיקום הקרקע.

VOC – תרכובות אורגניות נדיפות

SVOC – תרכובות אורגניות נדיפות למחצה

הגדרת הזיהום והסיכון הנובע ממנו נערך ע"פ מתודולוגיה בינלאומית שאומצה והותאמה לארץ ע"י המשרד להגנת הסביבה. ההנחיות לבדיקות מעוגנות במסמך הנקרא (IRBCA (ISRAEL RISK-BASED CORRECTIVE ACTION , ובו ניתן למצוא פירוט נרחב לגבי הגדרת זיהום הקרקע, הערכת הסיכונים והטיפול הדרוש לשיקומה.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ContaminatedSoil/ContaminationSoilRegulations/Documents/IRBCA-Guidance-Hebrew.pdf

UA-102290836-1