מתקן להפקת ביוגז ב"חירייה"

כחלק מהפעילות הביולוגית המתרחשת בפסולת הטמונה בקרקרע נפלט גז מתאן. לגז זה ערך אנרגטי גבוה וניתן לייעדו לייצור אנרגית חום ואנרגייה חשמלית. בפרוייקט זה תיכננו והקמנו מערכת לשאיבת מצבורי הביוגז מעומקי הר האשפה, מערכת טיפול והשבחת הביוגז והובלתו לייעדו לצורך הפקת אנרגיה למפעל תעשייתי.

UA-102290836-1