הבדיקות מבוצעות על פי תקנים אירופיים.

 • Acidity
 • Peroxide index
 • Wax
 • Stigmastadiene
 • Diference ECN 42 (HPLC) and ECN 42
 • (theoretical calculation)
 • Spectrophotometric analysis K232nm
 • K268nm ∆K268nm
 • Fatty acid composition
 • Sterols Composition
 • Clorophyll
 • Organoleptic test
סגירת תפריט